ΟΡΑΜΑ και ΑΞΙΕΣ

Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου σε γενικές γραμμές είναι η σύσφιξη των πατριωτικών δεσμών των Μονεμβασιτών της Αθήνας και του Πειραιά, η προβολή και διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μονεμβασίας , καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση των συμφερόντων και την επίλυση των προβλημάτων του τόπου.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΟΡΑΜΑ και ΑΞΙΕΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.