ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

  • Πρόεδρος:  Παναγιώτης Αλεξάκης
  • Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Δελαγραμμάτικας
  • Γ. Γραμματέας:  Γεώργιος Κισσαμιτάκης
  • Ταμίας:  Ιωάννης Καμπουράκης
  • Μέλος:  Δέσποινα Μαρκογιαννάκη
  • Μέλος:  Ευαγγελία Αγγελάκη-Κωνσταντάκη
  • Μέλος:  Λιαράκος Δημήτρης

 

Τελευταία ενημέρωση: 05.12.2017


 

Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων