Ενωση των Απανταχού Μονεμβασιτών «Παναγία η Χρυσαφίτισσα»

Η ιστορία μας

Η Ένωση των Απανταχού Μονεμβασιτών «Παναγία η Χρυσαφίτισσα» με τη σημερινή της μορφή άρχισε να λειτουργεί από το 1972.