ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Χορηγία Επικοινωνίας

Χορηγοί επικοινωνίας, ψηφιακής ταυτότητας, διαχείριση κοινωνικών δικτύων και δημιουργία ιστοσελίδας είναι οι κα.Αρετή Βάσσου, ο κ.Πάτροκλος Στελλάκης και η εταιρεία Digital Marketing Agency Ideadeco.