ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Εγγραφή για την Εφημερίδα

Οι συνδρομές για την τριμηνιαία έκδοση της εφημερίδας ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ» είναι:

Ετήσιες Συνδρομές:

  • Εσωτερικού 10€
  • Εξωτερικού Η.Π.Α 30$
  • Δήμοι – Κοινότητες και λοιποί Οργανισμοί 15€

Η πληρωμή των συνδρομών μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 

 

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.