Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση 30.11.2017

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΩΝ « Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30.11.2017

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 18:30 τα μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου στον Πειραιά για να συζητήσουν διάφορα θέματα.

Παρόντες: Αλεξάκης Παναγιώτης, Αγγελάκη-Κωνσταντάκη Ευαγγελία, Δελαγραμμάτικας Ιωάννης , Καμπουράκης Γιάννης, Κισσαμιτάκης Γεώργιος και Μαρκογιαννάκη Δέσποινα.

Απόντες: Λιαράκος Δημήτρης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Αλεξάκης αφού ευχαρίστησε τους παρόντες -υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. – για την παρουσία τους- έθεσε τα θέματα προς συζήτηση:

1. Οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

2. Διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

3. Άλλα θέματα.

Αμέσως μετά  το Δ.Σ. προχώρησε στην συζήτηση των προαναφερθέντων θεμάτων.

Για την λεπτομερή ανάπτυξη των θεμάτων μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα αρχεία που διατηρεί ο Γ.Γ. του Συλλόγου.